Events marketing

Performance motorsport nabízí svým partnerům:

 • Reklamní a mediální prezentaci partnerů v rámci realizovaných projektů společnosti;
 • realizaci diváckých soutěží v souvislosti s těmito projekty;
 • produkční zajištění společensko - sportovních podniků tzv. na klíč;
 • obchodní využití událostí;
 • mediální plánování a efektivní nákup;
 • V.I.P. servis;
 • events marketing.

Partnerstvím a marketingovým spojením s projekty Performance motorsport získáte:

 • cílený nástroj marketingové komunikace s dopadem na pozitivní identifikaci značky či produktů;
 • posílení efektivní prezentace značky a produktů marketingovým propojením s prestižními sportovními či sportovně-společenskými podniky;
 • prezentaci v médiích s celostátním rozsahem;
 • posílení pozitivní image společnosti;
 • zpětnou vazbu ve formě cenných marketingových a obchodních dat.

FACEBOOK

FACEBOOK NEWS