PERFORMANCE MOTORSPORT profile

Skupina Performance působí na poli motorsportu již nějaký čas a po celou dobu je hlavním cílem budování pověsti vysoce profesionálního týmu, který sbírá a bude sbírat úspěchy v mnoha disciplínách motoristického sportu. V poslední sezóně se tým Performance motorsport aktivně prosazuje např.v reprezentaci České republiky v rámci mistrovství Evropy v autokrosu.
Nadále však rozvíjíme svoje aktivity na poli rallye, okruhů a v dalších atraktivních automobilových disciplínách včetně firemních eventů.

 

Performance Group operates in the field of motorsport for some time and all the time is the main objective of building the reputation of a highly professional team that will gather and collect achievements in many disciplines of motorsport. In the last season, the team Performance motorsport is actively promoting in the representation of the Czech Republic in the European Championships in autocross.
But continues to develop its activities in the field of rally circuits and other attractive automotive disciplines, company events.